Wrocławskie Pompki na Komendę

wrocławskie pompki

Regulamin Ogólnopolskich Zawodów "Wrocławskie Pompki na Komendę"

Organizator
Wrocławskie Stowarzyszenie Wyciskania Wielokrotnego
Szkoła Podstawowa N. 91 we Wrocławiu ul. Sempołowskiej 54

Termin
18 listopada 2023 godz. 12.00

Miejsce
Kompleks Sportowo - Rekreacyjny Szkoły Podstawowej nr 91 we Wrocławiu ul Sempołowskiej 54 (wejście od ul. Jackowskiego)

Cel
Zawody mają charakter otwarty i są wydarzeniem sportowym zawierającym element współzawodnictwa, których celem jest wyłonienie i nagrodzenie trzech najlepszych osób w kat. kobiet i w kat. mężczyzn.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa następuje w dniu zawodów w biurze zawodów 18 listopada 2023 (sobota) w godz.11.00 - 11.45 podpisaniem oświadczenia o stanie zdrowia, opłaceniem startowego (50 pln) oraz wyrażeniem zgody na użycie danych osobowych podczas zawodów w tworzeniu rankingu zawodników i wykorzystaniem wizerunku (fotografii) w celu promocji i upowszechniania sportu w tym publikacji wyników na stronach internetowych.


Przebieg
Pompki wykonują wszyscy uczestnicy w tym samym czasie do wydawanych komend sędziego "dół - góra". Pompki wykonujemy w klasycznym podporze na dłoniach o prostym tułowiu i złączonych stopach. Rozstaw dłoni dowolny.

Pozycja startowa:
tułów i ramiona proste


Pozycja końcowa:
uginamy tak ramiona aby barki znalazły się co najmniej na wysokości łokci.


Podczas wykonywania powtórzeń kontakt z podłożem mają tylko dłonie i stopy. Zabronione są przerwy w pozycji górnej i dolnej niezgodne z komendami sędziego.

Sędzia ma prawo zdyskwalifikować zawodnika który po dwukrotnym upomnieniu (położenie przed zawodnikiem czerwonej kartki z informacja o charakterze błędu) nadal wykonuje błędne powtórzenia.


Błędy:
- brak zachowanej pozycji "plank"
- zapieranie klatki piersiowej o przedramiona w pozycji dolnej
- przechodzenie z dłoni na pięści
- zmiana układu stóp na szeroką
- brak wyprostu ramion w max. zakresie swojego stawu łokciowego
- brak zejścia barków w pozycji dolnej co najmniej do wysokości łokci
- wykonywanie powtórzeń niezgodnych z komendami sędziego "dół - góra"
- kontakt klatki piersiowej z podłożem

W trakcie "Wrocławskich Pompek na Komendę" odbędą się zawody dla dzieci w wieku szkolnym (IV - VIII KL) pod nazwą "Pompy 91" . Współzawodnictwo sportowe mające na celu wyłonienie najlepszych wyników w kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców.


Dodatkowe informacje pod tel. 888 177 999

wrocławskie pompki na komendę

Zobacz także