PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

  • przygotowanie do egzaminów

Służba w formacjach umundurowanych związana jest z przejściem procedury kwalifikacyjnej. Jednym z etapów jest test sprawności fizycznej polegający na wykonaniu wybranych ćwiczeń mających zasadnicze znaczenie w realizacji działań danej formacji. Kandydat jest oceniany na podstawie ilości wykonanych powtórzeń czy czasu wykonania określonego zadania. Ćwiczenia mogą mieć charakter siłowy, szybkościowy, zwinnościowy, gibkościowy czy wytrzymałościowy. W większości formacji wymaga się od kandydata możliwie najbardziej wszechstronnego przygotowania.

Trening przygotowujący do egzaminów sprawnościowych przeznaczony jest dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w:

- Policji,

- Wojsku,

- Straży Granicznej,

- Państwowej Straży Pożarnej,

- a także dla kandydatów na uczelnie wojskowe oraz uczelnie służb państwowych.

Możliwa jest również nauka / doskonalenie elementów technicznych w rygorach dydaktycznych z gimnastyki, oraz przygotowanie do corocznego sprawdzianu sprawności fizycznej dla obecnych żołnierzy i funkcjonariuszy.

Czas trwania: ustalany indywidualnie.

Lokalizacja: Wrocław

Zobacz także