TRENING GRUPOWY

  • trening grupowy

Oferta przeznaczona jest przede wszystkim dla odbiorców wojskowych (również dla zorganizowanych grup cywilnych, tj. stowarzyszenia, kluby i drużyny sportowe) mających na celu podniesienie ogólnego poziomu sprawności pododdziału. Szczegółowy zakres ćwiczeń ustalany jest na podstawie analizy potrzeb motorycznych danej sekcji. Dla odbiorców wojskowych szczególny nacisk jest kładziony na rozwijanie potencjału:

- zwinnościowego (ćwiczenia zwinnościowe, zwinnościowo-akrobatyczne, gimnastyczne, nauka upadków – sposoby asekuracji, samoasekuracji),

- koordynacyjnego (umiejętności równoważne, orientacja czasowo-przestrzenna, koordynacja oko-ręka, różnicowanie kinestetyczne (dobieranie parametrów siły, czasu i przestrzeni dla najefektywniejszego rozwiązania ruchowego dla danej sytuacji), rytmizacja ruchów (dostosowanie ruchu do rytmu), zdolność szybkiej reakcji ruchowej, zdolność łączenia i koordynowania ruchów poszczególnych segmentów ciała, zdolność przebudowy ruchu w zmieniających się warunkach zewnętrznych, szybkość i precyzja wykonywanych ruchów)

- gibkościowego (zwiększenie czynnego zakresu ruchu, przeciwdziałanie negatywnym skutkom obciążeń treningowych, forma relaksacji potreningowej),

- siły względnej, mocy kończyn dolnych i górnych,

- szybkości lokomocyjnej.

Ilość uczestników: ustalana indywidualnie.

Lokalizacja: ustalana indywidualnie.

Zobacz także