TRENING KOORDYNACJI

  • trening koordynacji

Sfera koordynacji motorycznej odpowiada za efektywność wykonywanych działań ruchowych, ma decydujący wpływ na sprawność ruchową człowieka. Wysoki poziom koordynacji ruchowej zmniejsza ryzyko urazów aparatu ruchu, zwiększa efektywność procesu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Trening koordynacji motorycznej zajmuje szczególne miejsce w procesie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, stymuluje rozwój zdolności uczenia się nowych rozwiązań ruchowych, zdolności sterowania ruchem a także możliwości dostosowania czynności ruchowych do zmiennych warunków i sytuacji.

Ćwiczenia stosowane podczas treningu są różnorodne i oddziałują na wszystkie przejawy zespołu koordynacyjnych zdolności motorycznych. Trenowane są m.in. umiejętności równoważne, orientacja czasowo-przestrzenna, koordynacja oko-ręka, różnicowanie kinestetyczne (dobieranie parametrów siły, czasu i przestrzeni dla najefektywniejszego rozwiązania ruchowego dla danej sytuacji), rytmizacja ruchów (dostosowanie ruchu do rytmu), zdolność szybkiej reakcji ruchowej, zdolność łączenia i koordynowania ruchów poszczególnych segmentów ciała, zdolność przebudowy ruchu w zmieniających się warunkach zewnętrznych, szybkość i precyzja wykonywanych ruchów.

W trening wplecione są zadania zwinnościowo-akrobatyczne, nauczające podstawowych ćwiczeń akrobatycznych (przetoczenia, przewroty, wychwyty, przerzuty), ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia siłowe i szybkościowe oraz nauka padów.

Zajęcia szczególnie polecane zarówno dla dorosłych, młodzieży jak i dzieci, zwłaszcza w okresie między 9. a 12. rokiem życia, aby wykorzystać i rozwinąć potencjał złotego wieku motoryczności.

Czas trwania: 60min

Lokalizacja: Wrocław, ul. Sempołowskiej 54.

Zobacz także